مسئولین مدرسه

از کارسنج
پرش به: ناوبری, جستجو

در کارسنج اغلب مسئولین مدرسه می توانند دارای نام کاربری مخصوص به خود باشند. هر کاربر بنا به نوع تعریفی که در سیستم انجام گرفته امکاناتی در اختیار دارد.

 1. مدیر مدرسه
 2. مشاور پایه
  در کارسنج ، مشاور پایه ، بیشترین امکانات سیستم را در اختیار دارد و به عبارتی جایگاه مشاور پایه به عنوان مدیر پایه در نظر گرفته شده است. امکان ثبت نام دانش آموزان و ویرایش اطلاعات دانش آموزان ، لیست دبیران ، تنظیم دروس ، تنظیم الگوی ساعات مطالعه از بخش هایی است که در اختیار مشاور پایه قرار دارد.
 3. معاون آموزشی
  معاون آموزشی مدرسه ، تمامی امکانات مشاورین پایه را در اختیار دارد و به عبارتی مدیریت آموزشی همه پایه را بر عهده دارد و می تواند به سادگی به کلیه اطلاعات آموزشی دانش آموزان را رصد کند. البته معاون آموزشی به پیام هایی که بین کاربران مدرسه تبادل شده دسترسی ندارد.
 4. معاون انضباطی
  انجام کلیه امور انضباطی مدرسه در اختیار معاون انضباطی است. معاون انضباطی در ابتدای سال ، آیین نامه انضباطی مدرسه را در سیستم ثبت می نماید و پس از آن کافی است به طور روزانه موارد انضباطی دانش آموزان را در صفحه ساده ای که به همین منظور طراحی شده ، ثبت نماید و در هر زمان که لازم است می تواند ، کارنامه انضباطی و گزارشات آماری از موراد انضباطی را تهیه نماید.
  اجازه ثبت .و ویرایش موارد انضباطی فقط در اختیار معاون انضباطی مدرسه است و مشاورین پایه فقط مشاهده و تولید کارنامه از موراد ثبت شده را داردند.
 5. معاون فرهنگی
 6. معاون پژوهش
 7. مسئول ثبت نمرات
  مسئول ثبت نمرات همانگونه که از نامش پیداست ، فقط امکان ثبت نمرات کلاسی و همچنین تولید کارنامه عادی و کارنامه جامع را در اختیار دارد. البته امکان تبادل پیام با دانش آموزان پایه نیز در صفحه مسئول ثبت نمرات فعال است اما به سایر اطلاعات دانش آموزان از جمله پرونده مشاوره دسترسی ندارد.
ابزارهای شخصی